Nagrody Naukowe

Katarzyna Czernek-Marszałek

Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek finalistką Nagród Naukowych 2022

Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek Leszek Zych / Polityka
Dr Czernek-Marszałek bada mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw relacje międzyorganizacyjne, a także relacje społeczne przedsiębiorców.

Rocznik 1981. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zajmuje się zarządzaniem w gospodarce turystycznej i ekonomiką turystyki. Najbardziej interesują ją mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw relacje międzyorganizacyjne (współpraca, konkurencja i koopetycja), a także relacje społeczne przedsiębiorców.

W swoich pracach pokazuje, że kontakty osobiste partnerów biznesowych, w szczególności wzajemne zaufanie, mają duże znaczenie dla działalności gospodarczej, w tym innowacyjności, ale jest też „ciemna strona” zbyt bliskich kontaktów między kontrahentami – niebezpieczeństwo ograniczenia efektywności ekonomicznej, konflikty interpersonalne czy zachowania oportunistyczne.

Dr hab. Czernek-Marszałek jest redaktorką renomowanego czasopisma międzynarodowego „Annals of Tourism Research” Wydawnictwa „Elsevier”. Posiada bardzo często cytowany dorobek z publikacjami samodzielnymi i wspólnymi z autorami krajowymi i zagranicznymi o wysokim autorytecie naukowym oraz dwie samodzielne monografie. Jest pierwszą Polką, która opublikowała swoje wyniki w trzech najlepszych światowych czasopismach z zakresu turystyki.

Reklama
Reklama