Nagrody Naukowe

Marcin Lindner

Dr Marcin Lindner finalistą Nagród Naukowych 2023

Dr Marcin Lindner Dr Marcin Lindner Leszek Zych / Polityka
Pracuje nad ekologicznymi materiałami, które pozwalają zamieniać energię elektryczną na świetlną i na odwrót.

Rocznik 1988. Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

Opracowuje zaawansowane, nowoczesne materiały wykorzystujące związki organiczne, które pozwalają zamieniać energię elektryczną na świetlną – i odwrotnie – skuteczniej niż te używane dotychczas. Są także znacznie mniej szkodliwe dla środowiska. Materiały te stosuje się np. do konstrukcji powszechnych dziś wyświetlaczy OLED, wypierających tradycyjne matryce, a także w urządzeniach fotowoltaicznych.

Dr Lindner publikuje w renomowanych czasopismach. Niektóre z jego artykułów zaklasyfikowane zostały przez redakcje jako „hot papers” – zawierające rezultaty o znacznym potencjale naukowym. W swoich ostatnich publikacjach donosi o wynikach badań prowadzonych samodzielnie (w tym z członkami budowanego zespołu badawczego) w ramach swoich niezależnych koncepcji. Utrzymuje kontakty naukowe ze znakomitymi zespołami chemików z Polski i zagranicy. Kieruje obecnie dwoma dużymi grantami (NCN i NCBiR) o łącznym budżecie prawie 5 mln zł.

Reklama
Reklama