Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Rynek

31 675 791 422,86 zł

UOKiK nałożył rekordowe kary: ponad 31 mld zł. Państwo jest surowe, ale nieudolne

Żadna z gigantycznych kar nie zakończyła się przelewem na rzecz Skarbu Państwa. Żadna z gigantycznych kar nie zakończyła się przelewem na rzecz Skarbu Państwa. Alicja / Pixabay
Trudno powiedzieć, czy to rekord skuteczności, czy raczej… śmieszności, bo żadna z gigantycznych kar nie zakończyła się przelewem na rzecz Skarbu Państwa.
Tomasz ChróstnyForumgwiazd/Forum Tomasz Chróstny

31 675 791 422,86 zł kar finansowych na przedsiębiorców nałożył Tomasz Chróstny w ciągu ponad trzech lat sprawowania funkcji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Złożyło się na to 408 decyzji. I dało absolutny rekord pod względem liczby i wysokości nakładanych kar. Trudno powiedzieć, czy to rekord skuteczności, czy raczej… śmieszności, bo żadna z gigantycznych kar nie zakończyła się przelewem na rzecz Skarbu Państwa – co UOKiK tłumaczy porządkiem prawnym i długotrwałością procedur sądowych. – Od początków objęcia stanowiska przez prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego do dziś przedsiębiorcy dokonali już wpłaty z tytułu kar nałożonych w 204 decyzjach na łączną kwotę 21 130 614,51 zł. W ubiegłym roku przedsiębiorcy wpłacili do UOKiK ponad 117 mln zł kar – informuje biuro prasowe UOKiK. – Tyle że większość tych wpłat dotyczy decyzji z wcześniejszych lat, nawet z 2009 r., czyli zostały wydane jeszcze za czasów prezes Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel.

13 lat na wyegzekwowanie kary to wcale nie rekord. Ciągle w procedurze jest kara nałożona na banki w 2006 r. za zmowę w sprawie opłat interchange. Trwające ponad 16 lat postępowania to wynik dyskwalifikujący nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale też całe państwo – jak zgodnie podkreślają prawnicy. Szkopuł nie leży w tym, że od decyzji prezesa UOKiK przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A od wyroku SOKiK – apelacja, a następnie skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Problemem jest państwo, które od lat nie potrafi udrożnić sądów i przyśpieszyć procedur. Czego z pewnością nie ułatwi dodatkowe 408 postępowań, które przybyły za czasów prezesa Chróstnego. Tym bardziej że prezes nie boi się nakładać kar drakońskich, żeby nie powiedzieć kosmicznych – jak w przypadku ponad 29 mld zł kary dla PJSC Gazprom.

Polityka 20.2023 (3413) z dnia 09.05.2023; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9
Oryginalny tytuł tekstu: "31 675 791 422,86 zł"
Reklama