Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Zielone inwestycje

Zielone inwestycje. Jak się rozwijać, nie niszcząc środowiska

Zrównoważone finanse stanowią kluczowy element wspierający rozwój zielonych inwestycji. Zrównoważone finanse stanowią kluczowy element wspierający rozwój zielonych inwestycji. Shutterstock
W świecie, w którym klęski ekologiczne stają się coraz bardziej powszechne, społeczeństwa, a w efekcie również rządy, coraz większą wagę przywiązują do kwestii środowiskowych. Zielone inwestycje stają się więc nie tylko koniecznością natury moralnej, ale także rozsądną strategią finansową. Sprzyjają rozwojowi gospodarki, a jednocześnie wspierają cele zrównoważonego rozwoju.

Zielone inwestycje to działania służące wspieraniu przedsięwzięć lub aktywności, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i zmniejszanie negatywnego oddziaływania na klimat. Angażują one kapitał w projekty związane z energią odnawialną, efektywnością energetyczną, ochroną środowiska, transportem niskoemisyjnym i innymi inicjatywami przekładającymi się na zrównoważony rozwój. Celem zielonych inwestycji jest nie tylko generowanie zysków, ale także przyczynianie się do ochrony środowiska i długoterminowej zrównoważonej gospodarki.

W 2015 r. zostały podpisane ważne międzynarodowe porozumienia obejmujące Agendę 2030 ONZ, cele zrównoważonego rozwoju oraz porozumienie klimatyczne w Paryżu. W odpowiedzi na nie Komisja Europejska wprowadziła w 2019 r. Europejski Zielony Ład z planem zaangażowania co najmniej 1 bln euro na zrównoważone inwestycje przez następną dekadę. W ramach tych działań, związanych z ESG, czyli zrównoważonym rozwojem, na który składają się kwestie środowiskowe (E – Environment), społeczne (S – Social) oraz zarządcze (G – Governance), Komisja dąży do tego, aby do 2030 r. zredukować emisję CO2 o 55 proc. i przestawiać inwestycje w kierunku gospodarki o niskiej emisji i zrównoważonym wzroście. W osiągnięciu tych celów kluczową rolę odgrywa sektor finansowy, a KE od 2018 r. opracowuje politykę finansów zrównoważonych, dążąc do koordynacji działań na szczeblu międzynarodowym.

Zrównoważone finanse stanowią kluczowy element wspierający rozwój zielonych inwestycji. Opierając się na uwzględnianiu czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG), kształtują one nowy kierunek w sektorze finansowym, prowadząc do długoterminowych inwestycji w ekologiczne przedsięwzięcia i projekty. W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu zrównoważone finanse przyczyniają się do redukcji presji na środowisko, wspierając jednocześnie cele klimatyczne i środowiskowe.

Polityka 13.2024 (3457) z dnia 19.03.2024; Raport ESG; s. 53
Oryginalny tytuł tekstu: "Zielone inwestycje"
Reklama