Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Karnawał z Mistrzem

Smakosz o gołębim sercu

Anthelme Brillat-Savarin, rycina z XIX w. Anthelme Brillat-Savarin, rycina z XIX w. AN
Papież europejskich łasuchów był tłuściochem i brudasem, Ale miał subtelny smak.
Co dobrego za stołem?Marek Raczkowski/Polityka Co dobrego za stołem?

Anthelme Brillat-Savarin urodził się w 1755 r. we fran­cuskim mia­steczku Belley. Pocho­dził z rodziny prawników i sam przygo­towywał się do zawodu sędzie­go. Rozpoczął karierę od tamtejszego sądu. Wkrótce potem wybra­no go do Stanów Generalnych, a później do Kon­stytuanty. Rewolucyjne czasy spowo­dowały, że musiał ucie­kać przed gilotyną. Dotarł aż do Nowego Jorku. Tu żył, u­cząc francuskiego i grając na wiolonczeli w orkie­strze operowej. Wieczory spędzał w ta­wernach w towarzystwie francuskich emigrantów. Cza­sem zasiadał przy stole ze znajomymi Anglikami. Najczęściej bywał w tawer­nie pana Little’a.

Pewnego razu – a było to w trakcie karnawału – Anglik Wilkinson, plantator z Jamajki, wraz ze swym przyjacielem o wyglądzie drwala zaprosił Savarina oraz jego francuskich kom­panów – wicehrabiego de la Massue i Jeana-Rodolphe’a Fehra – na kolację, która miała być pojedynkiem przy stole. Savarin umiejętnie przygotował swą ekipę. Wszyscy trzej zjedli olbrzymią ilość gorzkich migdałów, które neutralizują skutki wypitego wina. Anthelme pouczył też towarzy­szy, by jedli drobnymi kęsami, a często.

W tawernie czekali na nich gospodarze, którzy o pojedyn­ku zawiadomili pół Nowego Jor­ku. Na stole stał olbrzymi indyk i nie mniejszy rostbef. Do tego gotowane korzenie, sałata z surowej kapusty oraz tort z konfiturami. Najpierw po­dano lekkie francuskie wina czerwone. Potem było porto i madera. Do deseru, na który składały się: masło, ser, orzechy kokosowe i inne orzechy, zaczęto podawać słodkie wódki zrobione z wina i malin. Nie zabrakło też ponczu.

Francuzi spisywali się dzielnie, nie widać było po nich działania alkoho­lu.

Polityka 2.2014 (2940) z dnia 07.01.2014; Ludzie i Style; s. 91
Oryginalny tytuł tekstu: "Karnawał z Mistrzem"
Reklama