Społeczeństwo

Karnawał z Mistrzem

Smakosz o gołębim sercu

Anthelme Brillat-Savarin, rycina z XIX w. Anthelme Brillat-Savarin, rycina z XIX w. AN
Papież europejskich łasuchów był tłuściochem i brudasem, Ale miał subtelny smak.
Co dobrego za stołem?Marek Raczkowski/Polityka Co dobrego za stołem?

Anthelme Brillat-Savarin urodził się w 1755 r. we fran­cuskim mia­steczku Belley. Pocho­dził z rodziny prawników i sam przygo­towywał się do zawodu sędzie­go. Rozpoczął karierę od tamtejszego sądu. Wkrótce potem wybra­no go do Stanów Generalnych, a później do Kon­stytuanty. Rewolucyjne czasy spowo­dowały, że musiał ucie­kać przed gilotyną. Dotarł aż do Nowego Jorku. Tu żył, u­cząc francuskiego i grając na wiolonczeli w orkie­strze operowej.

Polityka 2.2014 (2940) z dnia 07.01.2014; Ludzie i style; s. 91
Oryginalny tytuł tekstu: "Karnawał z Mistrzem"

Czytaj także

Kraj

Jak rządził premier Kaczyński?

Jeszcze nie ruszyła kampania wyborcza, a już pojawiły się billboardy z Jarosławem Kaczyńskim jako przyszłym premierem. Prezes PiS był już szefem rządu. Warto przypomnieć jego dokonania.

Mariusz Janicki, Wiesław Władyka, [współpr.] Anna Dąbrowska
04.07.2020