Społeczeństwo

Dzieci rodziców niesprawnych

Prokreacyjna rozrzutność ospałych życiowo. Pracownicy socjalni są bezradni

Dariusz Bruzgo: „System polityki prorodzinnej w Polsce moim zdaniem nie dostarcza wystarczającego wsparcia”. Dariusz Bruzgo: „System polityki prorodzinnej w Polsce moim zdaniem nie dostarcza wystarczającego wsparcia”. Krzysztof Kasior / Forum
Rozmowa z Dariuszem Bruzgo, szkolącym pracowników socjalnych w całej Polsce, o tym, co zrobić z prokreacyjną rozrzutnością ospałych życiowo.
Dariusz Bruzgo – wieloletni pracownik socjalny. Od 2007 r. prowadzi szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także kształci przyszłych pracowników socjalnych.Leszek Zych/Polityka Dariusz Bruzgo – wieloletni pracownik socjalny. Od 2007 r. prowadzi szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także kształci przyszłych pracowników socjalnych.

Joanna Podgórska: – W poprzednim numerze POLITYKI ukazał się reportaż o „prokreacyjnie rozrzutnych” podopiecznych pomocy społecznej. Kobietach bezwolnych i ospałych życiowo, które rodzą jedno dziecko po drugim, mnożąc biedę i życiowy bezwład. Co zrobić z tym problemem? Może jakimś wyjściem byłaby antykoncepcja?
Dariusz Bruzgo: – Prokreacja jest prawem człowieka i pracownik socjalny nie może powiedzieć: pani kochana, nie stać cię na dzieci, to ich więcej nie ródź.

Polityka 14.2014 (2952) z dnia 01.04.2014; Rozmowa Polityki; s. 25
Oryginalny tytuł tekstu: "Dzieci rodziców niesprawnych"

Czytaj także

Kraj

Kim są dziadersi i czym różnią się od dziadów

Przy okazji ostatnich protestów w sprawie aborcji ożywiły się konflikty pokoleniowe, ideowe i mentalne. Za ironicznymi hasłami i przezwiskami kryją się jednak najpoważniejsze problemy polskiej rzeczywistości.

Mariusz Janicki
20.11.2020