„Polityka” prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Działanie numer 6.2

Unia daje, ale sprawdza

Celem projektu jest przygotowanie 60 uczestników do bycia przedsiębiorcą oraz bezzwrotna dotacja 40 tys. zł dla 43 najobrotniejszych spośród nich. Celem projektu jest przygotowanie 60 uczestników do bycia przedsiębiorcą oraz bezzwrotna dotacja 40 tys. zł dla 43 najobrotniejszych spośród nich. Jackowski Henryk / BEW
Jak w Siemiatyczach w ramach unijnego projektu „Zostań przedsiębiorczym” weryfikowano zmysł gospodarczy uczestników.
Dworzec autobusowy w Siemiatyczach.Panek/Wikipedia Dworzec autobusowy w Siemiatyczach.

Podlaskie powiaty dostały grant na kolejny innowacyjny projekt z cyklu Człowiek – najlepsza inwestycja. Zakupiwszy kilogramy papieru do drukarki, przystąpiono do realizacji operacji Zostań przedsiębiorczym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem projektu jest przygotowanie 60 uczestników do bycia przedsiębiorcą oraz bezzwrotna dotacja 40 tys. zł dla 43 najobrotniejszych spośród nich.

W powiecie siemiatyckim działanie nr 6.2 wyglądało tak.

Po obfitej wymianie wniosków merytorycznych między starostwem powiatowym a aplikującymi na przedsiębiorcę w grudniu 2013 r. ze 348 sztuk formularzy rekrutacyjnych (złożonych w dwóch egzemplarzach trwale spiętych, np. w skoroszycie, zamkniętych w kopercie) wyselekcjonowano – zachowując złożony wskaźnik strategiczny – 100 najbardziej rokujących.

Etap I Założenia strategiczne

Część B formularza M. – mimo że nie był kobietą (dodatkowe 5 pkt), niepełnosprawnym (10 pkt), z terenów wiejskich (10 pkt) – musiał zrobić wrażenie na dwóch wybranych losowo członkach Komisji Rekrutacyjnej, skoro w Karcie oceny formularza członkowie przyznali M. 87,5 pkt, czym uplasował się na trzecim miejscu listy rankingowej (gratisowych 20 pkt złapał za bezrobocie i 24 lata).

M., absolwent architektury krajobrazu, w części B przedstawia się jako przedsiębiorca w branży ocieplania budynków plus elewacje. Żeby zminimalizować zimowe przestoje, przyszłościowo poszerzy usługi o aranżację wnętrz oraz ogrodów.

Polityka 22.2014 (2960) z dnia 27.05.2014; Społeczeństwo; s. 29
Oryginalny tytuł tekstu: "Działanie numer 6.2"
Reklama