Społeczeństwo

Z podstawy programowej znikają teoria ewolucji i wiele innych zagadnień. Dlaczego?

Nauczanie sprowadzone jest do wyrwanych z kontekstu zagadnień, poruszanych na końcu cyklu nauczania biologii. Nauczanie sprowadzone jest do wyrwanych z kontekstu zagadnień, poruszanych na końcu cyklu nauczania biologii. BobvdK / Flickr CC by 2.0
Nie żeby zaraz tam do podstawówek miał wkraczać kreacjonizm. Ale zmiany w podstawie programowej biologii i tak wiele mówią o filozofii nauczania w szkole po „dobrej zmianie”.

„Apelujemy o wprowadzenie celów kształcenia i treści nauczania, które odzwierciedlałyby znaczenie teorii ewolucji we współczesnej biologii” – wezwał Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN. Naukowców, którzy analizowali podstawy programowe z biologii dla zreformowanej ośmioklasowej podstawówki, uderzyła marginalizacja teorii ewolucji.

Jak piszą: nauczanie sprowadzone jest do wyrwanych z kontekstu zagadnień, poruszanych na końcu cyklu nauczania biologii. „Z celów kształcenia, czyli wymagań ogólnych, zniknęło zdanie »[uczeń] wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej«. Wymaganie to zapewniało obecność myślenia ewolucyjnego w całym cyklu nauczania biologii, a zwłaszcza omawianiu różnorodności biologicznej” – tłumaczą badacze. Dodają, że zniknęło także wymaganie „[uczeń] przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu [tj. ewolucji]”, które umożliwiało powiązanie pojęcia ewolucji z dotychczasową wiedzą ucznia, np. na temat genetyki, ekologii czy budowy organizmów. „Bez tego powiązania zagadnienia ewolucyjne są abstrakcyjne, tracą moc wyjaśniającą i integrującą w nauczaniu biologii” – argumentują naukowcy.

Lekcje biologii bez teorii ewolucji i zagadnień związanych z ochroną środowiska

Druga kwestia, która zaniepokoiła badaczy, to brak zagadnień z obszaru ochrony środowiska, takich jak globalne ocieplenie czy kwestia zagospodarowywania śmieci i odpadów. „Bez powszechnej świadomości i akceptacji niezbędnych zmian w gospodarce nie będziemy w stanie podjąć skutecznych działań zapobiegających degradacji środowiska” – alarmują biolodzy.

Przewodniczący Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, prof. dr hab. Krzysztof Spalik, zaznacza, że nie podejrzewa twórców podstawy o złą wolę i zamiar wprowadzenia kreacjonizmu tylnymi drzwiami do programów szkolnych.

Reklama