Społeczeństwo

Kogo męczy tęcza

Dlaczego LGBT budzi tyle emocji

Ile osób w Polsce identyfikuje się jako LGBTQ? Odsetek 4,9 proc. w Polsce sytuuje nasz kraj tuż poniżej średniej (5,9 proc.) ze wszystkich państw europejskich. Ile osób w Polsce identyfikuje się jako LGBTQ? Odsetek 4,9 proc. w Polsce sytuuje nasz kraj tuż poniżej średniej (5,9 proc.) ze wszystkich państw europejskich. Adela Podgórska
Co się stało, że temat homoseksualizmu znów rozpalił polskie życie polityczne? Dlaczego orientacja i tożsamość płciowa budzą tyle emocji, a ci, którzy wymykają się heteronormatywnej sztancy, tyle lęku i wrogości?
Homofobia jest uprzedzeniem. Takim samym jak rasizm, antysemityzm czy wrogość wobec Romów.Wolfgang Sauber/Wikipedia Homofobia jest uprzedzeniem. Takim samym jak rasizm, antysemityzm czy wrogość wobec Romów.

LGBTQ. Zbitka liter, która w ostatnich miesiącach nabrała w naszym kraju znaczeń daleko wykraczających poza to, co ów skrót w istocie znaczy (patrz: Słowniczek). A oznacza osoby. Ludzi. Tę zaledwie kilkuprocentową mniejszość ogółu, która nie układa sobie życia uczuciowego i intymnego wedle programu przyjętego (przynajmniej postulatywnie) przez większość: monogamiczna, heteroseksualna para, skupiona na prokreacji i wychowaniu biologicznego potomstwa. 5–10 proc. ludzkiej populacji tym regułom nie może sprostać, coraz częściej tego nie chce i nie próbuje.

Polityka 31.2020 (3272) z dnia 28.07.2020; Społeczeństwo; s. 28
Oryginalny tytuł tekstu: "Kogo męczy tęcza"

Czytaj także

Klasyki Polityki

Jak dzieci odczuwają i rozumieją ból?

Jeszcze na początku lat 80. uważano, że noworodki w ogóle nie odczuwają bólu! A ponieważ nie potrafią werbalnie wyrazić tego, co czują, nie dbano o ich komfort w szpitalach.

Paweł Walewski
08.08.1998