Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Świat

Historyczny tomos

Ukraińska Prawosławna Cerkiew uzyskała niezależność

Bartłomiej, patriarcha Konstantynopola (od lewej) i Epifaniusz, metropolita Kijowa. Bartłomiej, patriarcha Konstantynopola (od lewej) i Epifaniusz, metropolita Kijowa. Murad Sezer/Reuters / Forum

W soborze św. Jerzego w dzielnicy Fanar w Stambule, podczas uroczystej liturgii, Metropolita Kijowa i Całej Ukrainy Epifaniusz odebrał tomos, akt przyznający niezależność Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi, podpisany przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja. Powstała ona po zjednoczeniu trzech Kościołów prawosławnych działających na Ukrainie, z których największym była Ukraińska Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego, nieuznawana jednak przez Konstantynopol ani przez inne Kościoły prawosławne na świecie. Teraz zdjęto z niej anatemę. Obok niej działa nadal Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego.

Zwierzchnik nowej Cerkwi, urodzony w obwodzie odeskim metropolita Epifaniusz (Serhij Pietrowicz Dumenko), ma 39 lat i reprezentuje nowe pokolenie ukraińskiego Kościoła prawosławnego i w żaden sposób nie można mu zarzucić związków z komunizmem. Jest dobrze wykształcony w dziedzinie teologii i filozofii (studiował ją też w Atenach), posiada dorobek naukowy i tytuł profesora. Był redaktorem i szefem pism naukowych, jest też członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i międzynarodowej federacji dziennikarskiej.

Epifaniusz będzie zarządzał sporą rzeszą wyznawców prawosławia na Ukrainie. Według danych Centrum Razumkowa Ukraińska Prawosławna Cerkiew skupia dziś 52 diecezje i 12 tys. parafii, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. Cerkiew nie musi budować nowej struktury, ta już jest ugruntowana. Parafie tych diecezji, które weszły do nowej Cerkwi, automatycznie stały się jej częścią. Ponad 63 proc. Ukraińców deklaruje się jako wyznawcy prawosławia, jednak część wiernych, zwłaszcza na wschodzie kraju, pozostaje wyznawcami Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Część parafii tego patriarchatu również dołączyła do autokefalicznej Cerkwi.

Epifaniusz, który przedstawia się jako przeciwnik nacjonalizmów, zwolennik europejskiego wyboru Ukrainy, zjednoczenia, współpracy i sprawiedliwego pokoju, zapowiedział, że drzwi pozostają otwarte i wszyscy pozostali wyznawcy prawosławia mogą dołączyć do Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi.

Polityka 2.2019 (3193) z dnia 08.01.2019; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 10
Oryginalny tytuł tekstu: "Historyczny tomos"
Reklama