Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Świat

Przeterminowany PKB

Na nowe czasy potrzebny nowy wskaźnik

Przeterminowany (z 2002 r.) wykres PKB. CC by SA Przeterminowany (z 2002 r.) wykres PKB. CC by SA
PKB - wskaźnik skonstruowany w czasach po 'wielkiej depresji' i drugiej wojnie światowej jako miara gospodarczej sprawności i aktywności gospodarek.

Załóżmy, że jakiś kraj wpada na pomysł, żeby wyciąć w pień wszystkie lasy i posłać dzieci do pracy zamiast do szkoły. Albo nadchodzi huragan, który sieje zniszczenie i śmierć, ale po nim następuje odbudowa. W obu przypadkach gospodarka się rozwija i politycy są zadowoleni, bo PKB rośnie.

PKB, Produkt Krajowy Brutto, to wskaźnik, który mierzy całkowitą wartość rynkową wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych w danym kraju w ciągu danego okresu. Został skonstruowany w czasach po "wielkiej depresji" i drugiej wojnie światowej jako miara gospodarczej sprawności i aktywności gospodarek.

"EurActive" z Brukseli i "People's Online" z Pekinu donoszą dzisiaj o odbywającej się w Brukseli konferencji "Wyjść poza PKB" ("Beyond GDP"). Ponad sześciuset uczestników z sektorów gospodarczych, społecznych i ekologicznych debatuje tam nad nową definicją postępu, dobrobytu i jakości życia, sposobami ich pomiaru, a także uwzględnieniem w procesie decyzyjnym. Na konferencji stwierdzono jednoznacznie, że PKB nie odzwierciedla wszystkich aspektów i potrzeb współczesnych społeczeństw. Gorzej - może ukrywać poważne ubytki w dobrobycie i jakości życia.

"Oczywiście, PKB jest ważny, ale dobrobyt społeczeństwa nie polega tylko na gospodarczej prosperity", zauważył główny mówca z Parlamentu Europejskiego, Anders Wijkman. "Nadszedł czas, by zająć się innymi wskaźnikami, które mówią nam, co dzieje się w społeczeństwie".

"Główne negatywne skutki globalizacji, takie jak zmiany klimatyczne, stawiają nas w obliczu nowego ryzyka, które zagraża całym gospodarkom", powiedział Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans-Gert Poettering.

Reklama