Archiwum Polityki

Czy Amerykanie wierzą w Boga?

Tylko złośliwi mówią, że Amerykanie wierzą jedynie w potęgę dolara. Ale nawet na dolarach, na banknotach i monetach wypisali: „Zawierzamy Bogu”. Nie ma drugiego kraju w nowoczesnym świecie, gdzie symbole religijne i publiczne wyznania wiary byłyby tak obecne w życiu publicznym.

Każdy prezydent przed Kapitolem przysięga na Biblię, a uroczyste przemówienia kończy słowami bożego błogosławieństwa. Nawet imprezy sportowe często zaczynają się swego rodzaju modlitewnym wezwaniem, by nikt nie doznał kontuzji. Dziś, zwłaszcza po 11 września, sprawy wiary, Boga i moralności figurują na ważnym miejscu w polityce i w kampaniach wyborczych. Ameryka może i nie zastanawiałaby się nad swoją pobożnością, gdyby nie spory sądowe, które rozbudzają namiętności i zmuszają polityków do wyjścia poza ogólniki.

Polityka 51.2002 (2381) z dnia 21.12.2002; Świat; s. 52
Reklama