Archiwum Polityki

Pokręcone tory

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę finansów PKP. Wyniki nie były dla nikogo zaskoczeniem. O niegospodarności i marnotrawstwie w tej firmie mówi się i pisze od lat. Szokują jednak rozmiary tego zjawiska. Raport NIK jest szczegółowym opisem nieprawdopodobnej gangreny trawiącej PKP – decyzji o wydatkowaniu milionów złotych podejmowanych jednoosobowo bez żadnej kontroli, tworzenia pasożytniczych spółek, które wyprowadzały majątek firmy nie wiadomo dokąd, marnowania pieniędzy pochodzących z budżetu.

Polityka 18.2001 (2296) z dnia 05.05.2001; Komentarze; s. 13