Archiwum Polityki

Kość w zębach

Na obwolucie pierwszego wydania angielskiego mojej "Europy" przedstawiłem to tak: "Postawiłem sobie niemożliwe zadanie napisania totalnej historii całej Europy we wszystkich aspektach i we wszystkich okresach. Całość, i to nie małą". Wydaje mi się, że kluczowym słowem w tym zdaniu są: "totalna", a przede wszystkim "niemożliwa".

Mamy rok mickiewiczowski. W parku przed domem, w którym mieszkamy w Warszawie w czasie urlopu, Andrzej Wajda kręci "Pana Tadeusza". Mieliśmy więc w tym tygodniu pod oknami wojsko francuskie z 1812 r. i Tatarów. Mieliśmy szlachtę zaściankową i psy...

Są to panoramy Europy. "Pan Tadeusz" rozgrywa się na peryferiach, w małej wiosce na Litwie, ale w czasie wielkiej ofensywy Napoleona na Moskwę, kiedy ważyły się losy całego kontynentu. Życie Mickiewicza to też panorama europejska.

Polityka 36.1998 (2157) z dnia 05.09.1998; Nauka ; s. 67
Reklama