Archiwum Polityki

Wirówka egoizmów

Gwałtowne spory na temat zwrotu zrabowanych arcydzieł są w całej Europie prowadzone z punktu widzenia interesów narodowych i prywatnych, a nie europejskich. Każdy stara się odzyskać jak najwięcej z tego, co kiedyś utracił, a oddać jak najmniej z tego, co sam kiedyś zrabował, czy mniej lub bardziej legalnie uzyskał.

Zarówno polskie jak i niemieckie reakcje na inicjatywę Aleksandra Kwaśniewskiego są deprymujące. U nas protestują ludzie, którzy na co dzień raczej nie są rozmiłowani w tekstach Goethego i partyturach Beethovena. W Niemczech natomiast wprawdzie z sympatią odnotowano, że prezydent Polski chce "zwrócić" niemieckie dzieła sztuki, ale pominięto zarazem polskie nadzieje na choćby częściowe zrekompensowanie ogromnych strat kulturalnych poniesionych przez Polskę w wyniku niemieckiej napaści.

Polityka 51.1998 (2172) z dnia 19.12.1998; Kultura; s. 20
Reklama