Archiwum Polityki

Dobrobyt kontrolowany

W obliczu ciągłej niepewności, czy Polska należy do Wschodu czy do Zachodu, w sukurs przychodzą nam Szwedzi. Przypominają od czasu do czasu, że Polskę zaliczyć też można do Europy Północnej. - Widzimy wasz kraj jako przyszłą elitę - mówi premier Göran Persson.

- Północna część kontynentu będzie odgrywać ważną rolę w Europie przyszłości, a Polska jako motor rozwoju rejonu bałtyckiego może mieć znaczenie większe niż Niemcy.

Oceniamy, że kraje nadbałtyckie w ciągu najbliższych 20 lat będą najszybciej rozwijającym się obszarem europejskim - mówi sekretarz stanu Lars Danielsson.

Szwecja zdecydowanie popiera poszerzenie Unii Europejskiej o kraje ze swego sąsiedztwa, co daje jej szanse na zwiększenie wpływów politycznych i gospodarczych. Po wydobyciu się z kryzysu ekonomicznego, który dotknął ją na początku lat 90., po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 1995 r., stara się na nowo zdefiniować swą tożsamość polityczną.

Polityka 13.1999 (2186) z dnia 27.03.1999; Świat; s. 35