Archiwum Polityki

Good bye, Lenin

Fizycznie Lenin umarł 80 lat temu 21 stycznia. Jednak zdobyta przez niego władza, podtrzymywana terrorem przez kilkadziesiąt lat, zbankrutowała ostatecznie dopiero pod koniec grudnia 1991 r.

Następcy Włodzimierza Iljicza mieli z nim różne kłopoty. Najbardziej pikantny z jego pochodzeniem narodowym. Pierwszy skandal na tym tle wybuchł, gdy starsza siostra Lenina Aleksandra Jelizarowa zebrała dowody niezbyt rosyjskiego rodowodu twórcy bolszewizmu, szczególnie żydowsko-niemieckich korzeni matki Marii Blank i równie niejednoznacznego pochodzenia ojca Ilji Uljanowa. Stalin zabronił ujawniania „straszliwej tajemnicy partii”, która chwilowo przestała być tajemnicą w 1938 r.

Polityka 4.2004 (2436) z dnia 24.01.2004; Historia; s. 59
Reklama