Archiwum Polityki

Awans z Karty

Rząd skierował do Sejmu projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, nauczycielskie płace wzrosną już od stycznia dwutysięcznego roku średnio o 150 zł. Dalszy awans materialny będzie wynikał z nowych zasad awansu zawodowego.

Minister edukacji nazwał decyzję Rady Ministrów, podjętą tuż przed Dniem Edukacji Narodowej (dawniej Dzień Nauczyciela), prezentem dla nauczycieli i kolejnym filarem reformy. Rzecz w tym, że filar, którym stempluje się dzisiaj kruchą konstrukcję nowej szkoły, powinien stanąć jako pierwszy, a nie ostatni. Gdyby najpierw doceniono rolę nauczycieli, wyciągnięto ich z biedy i powiązano awans materialny z nowymi obowiązkami, jakie nakłada reforma, atmosfera w szkołach byłaby dziś zupełnie inna. Nie byłoby tyle zniechęcenia i bierności, nie byłoby zainicjowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowań do referendum w sprawie akcji protestacyjnej nauczycieli.

Polityka 43.1999 (2216) z dnia 23.10.1999; Społeczeństwo; s. 84
Reklama