Archiwum Polityki

Zgaduj - zgadula

Nadal modne są studia prawnicze, ekonomia, informatyka i dziennikarstwo. Jednak absolutne rekordy bije w tym roku psychologia - w Uniwersytecie Jagiellońskim przypada  21,25 kandydata na jedno miejsce.

W tym roku ze świecą szukać maturzysty, który zdawałby tylko na jeden kierunek. Przeciętny kandydat na studenta złożył dokumenty w 2-3 miejscach: tam, gdzie chciałby studiować i - na wszelki wypadek - tam, gdzie w ubiegłych latach było się stosunkowo łatwo dostać, a nierzadko także tam, gdzie życzyli sobie rodzice.

Do niedawna zaraz po rozdaniu matur w sekretariatach szkół średnich ustawiały się kolejki petentów z podaniami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości.

Polityka 27.1998 (2148) z dnia 04.07.1998; Społeczeństwo; s. 58