Archiwum Polityki

Żywe bomby

Terrorystów samobójców odróżnia od innych terrorystów przekonanie, że to cel – usunięcie filaru znienawidzonego ustroju, państwa zaborczego, przywódcy wrogiego narodu – jest wszystkim, ty jesteś niczym. Terrorysta samobójca to morderca zdecydowany na wszystko.

Samobójczy zamachowcy są zjawiskiem tak starym jak Biblia. Na dobrą sprawę pierwszym z kamikaze był Samson. Burząc świątynię pogrzebał siebie i wrogów Izraela.

Żydowscy zeloci terrorystycznymi zamachami prowokowali rzymski odwet – represje i krzyżowanie ujętych spiskowców – aby wywołać powstanie przeciwko ówczesnemu supermocarstwu. Chrześcijanie wynosili na piedestał męczenników, którzy świadomie wybierali śmierć jako świadectwo wiary. Z kolei w czasie wypraw krzyżowych arabscy asasini, odurzeni haszyszem sztyletnicy, terroryzowali Królestwo Jerozolimy tak jak dziś samobójcy Hamasu – Izrael.

Polityka 38.2001 (2316) z dnia 22.09.2001; Raport; s. 11
Reklama