Archiwum Polityki

Utajnione ankiety

Podczas gdy władze PRL bezgranicznie wierzyły w doniesienia SB, w Polsce działał malutki, bardzo skromny wywiad, który dostarczał lepsze raporty o nastrojach społecznych niż wszyscy tajni informatorzy razem wzięci. Ale go nie słuchano.
Polityka

Socjologia była przez stalinizm wyklęta jako nauka z gruntu burżuazyjna. Dlatego 1953 r. nie był najlepszym czasem, aby w prywatnych mieszkaniach organizować seminaria o zachodnich metodach socjologicznych. Przekonała się o tym grupa młodszych pracowników naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. W październiku 1953 r. UB zwinęła ich w jeden dzień. Wśród aresztowanych był Zygmunt Skórzyński, który wspomina: – Prawdopodobnie szykowano wtedy jakiś pokazowy proces.

Pomocnik Historyczny Nr 2/2008 (90058) z dnia 16.08.2008; Pomocnik Historyczny; s. 38