Archiwum Polityki

Pani od niczego

W minionym roku akademickim połowa studentów sposobiących się do zawodu nauczyciela na studiach wieczorowych i zaocznych w ogóle nie miała zajęć z informatyki, a 34 proc. – z języka obcego. W podobnej sytuacji było 31 proc. przyszłych pedagogów na studiach dziennych. Te przykłady, zaczerpnięte z nowego raportu NIK, obrazują stan przygotowania naszej kadry dydaktycznej.

W Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na pięciu spośród jedenastu kierunków studiów magisterskich (dziennych i zaocznych) w ogóle nie prowadzono ze studentami zajęć z informatyki; w całym Instytucie Pedagogiki było tylko jedno stanowisko komputerowe. Na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na jedno stanowisko w pracowni komputerowej przypadało 160 studentów (tylko ze studiów dziennych). Trzynaście spośród dwudziestu komputerów zainstalowanych w pracowni Instytutu Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach było przestarzałych i nie nadawało się do wykorzystania w dydaktyce.

Polityka 33.2001 (2311) z dnia 18.08.2001; Społeczeństwo; s. 72
Reklama