Archiwum Polityki

W głąb siebie

Niemożliwe stało się możliwe. Opublikowanie wstępnej pełnej sekwencji ludzkiego genomu jest już faktem. Początek nowej ery wyznacza udostępnienie danych o DNA człowieka poprzez umieszczenie ich w powszechnie dostępnych bazach.

W ostatnich numerach „Science” i „Nature” ukazały się prace naukowe, zawierające analizę uzyskanych przez badaczy informacji. Poszerzyliśmy wiedzę o człowieku, ale również weszliśmy na nieodkryte dotąd pola. Miarą odkrycia naukowego jest nie tylko precyzyjna odpowiedź na postawione pytania, ale również ilość nowych pytań, które z tej odpowiedzi wypływają.

O większości odkryć w biologii i medycynie świat dowiaduje się dzięki krótkim pracom, publikowanym w czołowych czasopismach naukowych.

Polityka 8.2001 (2286) z dnia 24.02.2001; Nauka; s. 73
Reklama