Archiwum Polityki

Magister, syn magistra

Jeśli Polacy wybrani wedle kryterium posiadania dyplomu wyższej uczelni mają potomstwo powyżej osiemnastki, to w 8–9 przypadkach na 10 ich dzieci studiują albo studiowały. Miejsce zamieszkania, liczebność rodziny i jej kondycja finansowa odgrywają mniejszą rolę przy decyzji o dalszej edukacji.

Dyplom podobnie jak niegdyś tytuł szlachecki staje się dobrem dziedziczonym po rodzicach. Potoczne obserwacje (urzędowe statystyki nie uwzględniają już kryterium pochodzenia społecznego studentów) znalazły potwierdzenie w reprezentatywnych badaniach socjologicznych. Hanna Gulczyńska i Ewa Świerzbowska-Kowalik przyjrzały się biografiom dwóch tysięcy młodych ludzi – studentów II roku każdego typu studiów w różnych uczelniach. Zestawiły dotychczasowy przebieg edukacji – wybór szkoły średniej, uczelni i typu studiów – z sytuacją rodzinną, opisywaną poprzez wykształcenie rodziców, poziom rodzinnych dochodów i miejsce zamieszkania przed podjęciem studiów.

Polityka 8.2001 (2286) z dnia 24.02.2001; Społeczeństwo; s. 78
Reklama