Archiwum Polityki

Prawdziwa historia „Polityki”

W „Życiu” z 4 stycznia br. ukazał się list Krzysztofa Czabańskiego, przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa, a obecnie także prezesa Polskiej Agencji Informacyjnej PAI. List ten odnosi się do publikowanego w „Polityce” artykułu Piotra Pytlakowskiego pt. „Konto specjalne”, w którym przypomniana została historia Komisji Likwidacyjnej RSW, a to w związku z dziwnym planem przekazania kilkudziesięciu milionów złotych pozostałych z rozliczenia Komisji w gestię PAI. Według tego planu, który wywołał także polityczny konflikt między różnymi frakcjami AWS, przewodniczący Komisji Likwidacyjnej Krzysztof Czabański miałby przekazać pieniądze Krzysztofowi Czabańskiemu, prezesowi Polskiej Agencji Informacyjnej, nikomu niepotrzebnej – jak się powszechnie uważa – instytucji, działającej od lat już chyba jedynie na podstawie prawa Parkinsona.

Czabański pisze w „Życiu”, iż „Polityka”odmówiła wydrukowania jego listu, co jest nieprawdą. „Polityka” (na piśmie) potwierdziła chęć zamieszczenia pisma Czabańskiego, wszakże z pominięciem jednego mało istotnego dla sprawy fragmentu – nie kwestionującego podanych przez Pytlakowskiego informacji – w którym Czabański spekulował na temat intencji swojego poprzednika Marka Pogodowskiego (czy aby ten na pewno miał zamiar zakończenia pracy Komisji Likwidacyjnej). Zgodnie z prawem prasowym tego fragmentu nie można bowiem uznać za sprostowanie, a jedynie osobistą opinię autora listu, w dodatku dotyczącą osoby trzeciej. Chcieliśmy natomiast opublikować m.in. tę część listu, która odnosi się do „Polityki”. Oto ów fragment (cytujemy za „Życiem”):

„Autor tekstu jest w błędzie pisząc, że nieprawdą jest stwierdzenie Sławomira Tabkowskiego, który wśród tygodników deficytowych i dofinansowanych przez RSW wymienił »Politykę«.

Polityka 3.2000 (2228) z dnia 15.01.2000; Listy; s. 70
Reklama