Archiwum Polityki

Trefny rok 5761

Pan Bóg ma nowe zmartwienie: izraelscy rolnicy nie przestrzegają jego zaleceń. Nie mają zamiaru dać ziemi odpoczywać co siódmy rok. Straty z tym związane sięgałyby pół miliarda dolarów. A kto by zarobił? Oczywiście grupa ortodoksyjnych rabinów, która usiłuje zmonopolizować import jarzyn i owoców podczas zbliżającego się 5761 roku.

Tak jak Stary Testament nakazuje Żydom odpoczynek w siódmym dniu tygodnia, tak Majmonides i autorzy talmudycznych rozpraw nadają ziemi uprawnej prawo do wakacji od pługa i brony raz na siedem lat. Izraelscy rolnicy, nawet religijni, w prosty sposób omijają przepis, który stracił aktualność w epoce sztucznych nawozów i agrogenetyki: w wigilię Roku Sabatowego podpisują umowy, na mocy których „sprzedają” swoje gospodarstwa innowiercom, aby po dwunastu miesiącach znów „odkupić” swoją własność.

Polityka 41.2000 (2266) z dnia 07.10.2000; Świat; s. 40
Reklama