Archiwum Polityki

Skreślona filozofia

Wiosną bieżącego roku były już dziś minister edukacji Mirosław Handke skreślił propedeutykę filozofii ze szkolnych programów nauczania. Sprawa ta znalazła już publiczny oddźwięk, m.in. w postaci protestu Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Może nowy minister zechce zmienić decyzję poprzednika?

Nauczanie propedeutyki filozofii ma w Polsce wielką tradycję. Pomijając bardziej odległe czasy, przedmiot ten zajmował poczesne miejsce w gimnazjach i liceach w okresie międzywojennym. Nauczali go najwybitniejsi filozofowie, m.in. Kazimierz Ajdukiewicz, Tadeusz Czeżowski, Roman Ingarden i Tadeusz Kotarbiński; niektórzy z nich (Ajdukiewicz i Czeżowski) napisali specjalne podręczniki. Olbrzymią rolę przypisywał temu przedmiotowi Kazimierz Twardowski, najwybitniejszy pedagog w dziejach filozofii polskiej.

Polityka 36.2000 (2261) z dnia 02.09.2000; Społeczeństwo; s. 74
Reklama