Archiwum Polityki

Stary człowiek nie może

Słynna lecznica rządowa w Warszawie została przed dwoma laty przemianowana na Instytut Geriatrii. W ubiegłym roku Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących wymówiło Minister-stwu Zdrowia użytkowanie budynków szpitalnych. Dziś resort próbuje uratować to, co z dawnej państwowej lecznicy zostało. A na jej miejscu powstaje prywatny szpital, ku uciesze sióstr i z błogosławieństwem prymasa Glempa.

– Mamy pełną przychylność księdza prymasa – zaznacza już w progu Jerzy Jędrzejak, prezes zarządu spółki J&J Towarzystwo Opieki Medycznej SA. To obecny dzierżawca budynku przy ul. Emilii Plater w Warszawie, należącego do Sióstr Franciszkanek. – Ta przychylność jest bardzo daleko posunięta. Odbudowujemy i modernizujemy przecież szpital, który przez lata należał do strony kościelnej.

Gdy siostry po wymówieniu Ministerstwu Zdrowia prawa do użytkowania szpitala zaczęły się rozglądać za nowym kontrahentem, miały oferty różnych inwestorów, ale zaskakująco szybko postawiły na J&J, którą – jak mówią – zasugerowały im osoby życzliwe zakonowi. Wybrana spółka, na której czele stoją lekarze Jerzy Jędrzejak oraz Jerzy Domalski, zawiązała się w marcu 2000 r. i jeszcze w tym samym miesiącu siostry zawarły z nią umowę przedwstępną dzierżawy, sfinalizowaną dwa miesiące później. Na pytanie o powody takiego pośpiechu, siostra Krystyna Dembowska oświadcza, że do tej sprawy w rozmowie z dziennikarzem wracać nie będzie: – Bogu dziękujmy, że sprawa jest już zakończona.

Otóż nie ma jeszcze za co dziękować, bo do końca sprawy daleko.

Ewakuacja po godzinie zero

Powojenną własność Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, czyli szpital pod wezwaniem św. Józefa, znacjonalizowano w 1945 r. Bolesław Bierut zorganizował w budynku lecznicę rządową, w której do 1990 r. leczyli się członkowie rządu, pracownicy aparatu partyjnego, działacze związkowi wysokiego szczebla oraz korpus dyplomatyczny. Ministerstwo Zdrowia użytkowało obiekt wraz z przylegającą działką i w latach 50. szpital rozbudowało. Kiedy w marcu 1992 r., na mocy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP przywrócono siostrom ich własność – zrezygnowały z pobierania czynszu w ramach spłaty nowego budynku.

Polityka 46.2000 (2271) z dnia 11.11.2000; Kraj; s. 32
Reklama