Archiwum Polityki

Obcy element

W maju 1959 r. MSZ sporządziło zestawienie pracowników na placówkach zagranicznych. Żydów na tej liście zaznaczono kolorem czerwonym. Niewykluczone, że w latach sześćdziesiątych podobnych przeglądów kadr pod względem narodowościowym dokonywano również w innych resortach, a niemal na pewno w wojsku, MSW i Ministerstwie Handlu Zagranicznego.

„Gomułka to Żyd!!!” – twierdził autor jednej z ulotek odnotowanych w raporcie UB w 1947 r. Jednocześnie wśród niższych rangą funkcjonariuszy nowej władzy szerzył się antysemicki stereotyp, jakoby wszyscy Żydzi byli zdyscyplinowaną wspólnotą, której najważniejszym celem jest panowanie nad światem i Polską. „Dopóki Żydzi będą zajmowali stanowiska w Polsce, będzie źle”, „Żydów trzeba wyniszczyć i wygnać” – to opinie milicjantów z 1945 r.

Polityka 12.2000 (2237) z dnia 18.03.2000; Historia; s. 86
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >