Archiwum Polityki

Młoda Polska w Anglii

Nakładem wydawnictwa Arc ukazała się właśnie w Anglii dwujęzyczna antologia poezji polskiej, przygotowana przez Roda Menghama, Tadeusza Piórę i Piotra Szymora. Na 248 stronach prezentowane są wiersze 25 poetów, można powiedzieć, młodych: żaden z nich nie ukończył 45 lat! Choćby z tego powodu antologia „Altered State” jest przełomowa: świat po prostu nie zna działalności poetyckiej dwóch pokoleń Polaków. W krajach anglojęzycznych na większą skalę tłumaczono dotąd autorów wypróbowanych, w wieku poważnym lub sędziwym. Teraz wyszły drukiem wiersze Julii Fiedorczuk, Marty Podgórnik i Krzysztofa Siwczyka (urodzonych w drugiej połowie lat 70.), Marcina Świetlickiego oraz Zbigniewa Macheja, Jerzego Jarniewicza czy Andrzeja Sosnowskiego.

A może taka antologia – coraz głośniejszej w Europie polskiej poezji – zainteresowałaby i naszych czytelników?

Rod Mengham, Tadeusz Pióro, Piotr Szymor, Altered State, Arc Publications Todmorden, Lancashire Anglia 2003, s. 248

Polityka 22.2003 (2403) z dnia 31.05.2003; Kultura; s. 53
Reklama