Archiwum Polityki

e-bohem@

Intensywnie, dzień po dniu, w dwóch równoległych przestrzeniach – rzeczywistej i wirtualnej – funkcjonuje warszawska e-bohema, młode środowisko artystyczne. By je poznać, trzeba się udać na wędrówkę po sieci, od jednej strony internetowej do drugiej, a drogowskazami są linki. W realu też można wykreślić mapę, po której krążą główne postaci: kluby, galerie, strychy.

Postaci:

@ Marcin Cecko – poeta neolingwista, współautor Manifestu Neolingwistycznego, wokalista zespołu Melancholia, aktor warszawskiego Teatru Studium, student kulturoznawstwa na UW. Właściciel bloga fotograficznego www.pozytyw.blog.pl.

@ Maria Cyranowicz – krytyk literacki, redaktorka „Mebli”, poetka neolingwistka, współautorka Manifestu Neolingwistycznego, doktorantka Wydziału Polonistyki UW. Na co dzień polonistka w gimnazjum.

@ Paweł Dunin-Wąsowicz, Dunio – dziennikarz, pisarz, redaktor naczelny pisma „Lampa Iskra Boża” i szef małego wydawnictwa o tej samej nazwie, współzałożyciel bloga www.kumple.blog.pl. Wydawca Doroty Masłowskiej.

@ Janek Duszyński – kompozytor, klawiszowiec w zespole Usta, nauczyciel muzyki.

@ Agata Nowicka, Endo – właścicielka bloga rysunkowego www.komix.blog.pl, autorka rubryki klubowej w piśmie „Activist”, studentka psychologii na jednej z warszawskich prywatnych uczelni. Pracuje w firmie komunikacyjno-informatycznej.

@ Michał Kaczyński – współzałożyciel (razem z Łukaszem Gorczycą) Galerii Raster, właściciel bloga www.pesto.blog.pl.

@ Michał Kasprzak – poeta neolingwista, jeden z autorów Manifestu Neolingwistycznego, związany z „Meblami”, warszawską polonistyką i ZLP.

@ Jarek Lipszyc – redaktor naczelny pisma literackiego „Meble”, poeta neolingwista i pomysłodawca Manifestu Neolingwistycznego, wokalista zespołu Usta, dziennikarz, współzałożyciel bloga o kumplach (www.kumple.blog.pl). Jedna z głównych postaci warszawskiego środowiska literackiego.

Polityka 30.2003 (2411) z dnia 26.07.2003; Na własne oczy; s. 100
Reklama