Archiwum Polityki

Czas na rachunek sumienia

Czy lustracja powinna objąć również duchownych? Pisze o tym historyk, zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, a jednocześnie członek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Coraz szybciej zbliża się czas, gdy większość dokumentów bezpieki, gromadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, zostanie udostępniona badaczom i szerokiej opinii publicznej. Nie spowoduje to politycznego trzęsienia ziemi, gdyż wymiana elit, jaka nastąpiła po 1989 r., a także rachityczne, jednak funkcjonujące, procedury lustracyjne spełniły swą prewencyjną rolę. Uderzy to jednak w wiele środowisk: literackich, artystycznych, naukowych, dziennikarskich.

Nie można udawać, że problem nie dotyczy także Kościoła katolickiego oraz innych wspólnot wyznaniowych.

Polityka 9.2005 (2493) z dnia 05.03.2005; Kraj; s. 38