Archiwum Polityki

Wielki Aleksander

Zamiast oglądać słaby film „Aleksander”, lepiej przeczytać świetną książkę „Aleksander Wielki” Petera Greena. To najlepsza biografia, jaką zdarzyło mi się czytać od lat. Brytyjski historyk rozwiewa całą masę mitów narosłych wokół postaci swego bohatera. Najbardziej rozpowszechniony głosi, że Aleksander wyruszył przeciw Persom na czele panhelleńskiej krucjaty; w rzeczywistości posłużył się tym sloganem, by uzasadnić swój marsz na Wschód. Więcej Greków walczyło przeciw Aleksandrowi niż pod jego rozkazami; ci nieliczni zaś, których zabrał ze sobą na wyprawę do Azji, byli w istocie zakładnikami – mieli dać gardła na pierwszą wieść, że greckie miasta-państwa próbują zrzucić macedońskie jarzmo.

Polityka 1.2005 (2485) z dnia 08.01.2005; Kultura; s. 56