Archiwum Polityki

Skarga Rady Przedsiębiorczości

Środowiska gospodarcze uważnie obserwują pracę sejmowej komisji śledczej. (...) Niestety, w pracach komisji występują ostatnio bardzo niepokojące tendencje. Szczególnie groźne jest naruszanie podstawowych zasad właściwego procesu, które przejawiają się w obciążaniu przez niektórych członków komisji zarzutami przed postawieniem formalnych oskarżeń. (...) Przykładem tak rażących naruszeń praworządności jest wypowiedź członka komisji, odradzająca świadkom stawianie się na przesłuchania oraz sugestie dotyczące zajęcia mienia świadka, któremu nie postawiono żadnych zarzutów. Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje przeciwko takim wypowiedziom i wzywa członków komisji do zaprzestania takich naruszających prawo praktyk w przyszłości. (...)

Podpisało 11 największych organizacji przedsiębiorców

Polityka 46.2004 (2478) z dnia 13.11.2004; Listy; s. 112
Reklama