Archiwum Polityki

Izrael wstrzymał oddech

Nikt nie wie, co kierowało Arielem Szaronem, kiedy odwrócił się plecami do własnej partii – Likudu, kiedy stworzył listę wyborczą Kadimy (Naprzód) i zapowiedział nową epokę w polityce Izraela. Prawdopodobnie myślał, że w istniejących skostniałych strukturach nigdy nie zdoła zrealizować swoich zamierzeń. Ale prawdziwie nowa epoka zaczyna się teraz, gdy wylew krwi do mózgu wyeliminował go z gry, zanim zdążył sprecyzować stanowisko polityczne nowej partii i ustalić jej wewnętrzną hierarchię.

Polityka 2.2006 (2537) z dnia 14.01.2006; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 18