Archiwum Polityki

Lewą lub prawą marsz

Dzięki zakazanemu Marszowi Równości wiemy lepiej, co wolno

Trybunał Konstytucyjny podzielił zdanie rzecznika praw obywatelskich, że art. 65 Prawa o ruchu drogowym, który uzależnia zorganizowanie zgromadzenia na drodze publicznej od zezwolenia organu administracji, jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Uzasadniając swe stanowisko Trybunał przypomniał kilka reguł kluczowych dla demokratycznego państwa prawnego.

Po pierwsze i najważniejsze: wolność zgromadzeń jest podstawowym prawem jednostki, podlegającym szczególnej ochronie konstytucyjnej.

Polityka 4.2006 (2539) z dnia 28.01.2006; Komentarze; s. 21