Archiwum Polityki

Nieusuwalny

Aldona Kamela-Sowińska, nowy minister skarbu państwa, już w pierwszych dniach urzędowania poniosła kilka bolesnych porażek. Zapowiedziała, że doprowadzi do szybkiego odwołania Grzegorza Wieczerzaka ze stanowiska prezesa PZU Życie, ale się przeliczyła. Sądziła, że jako minister skarbu ma władzę nad PZU i znowu pomyłka. Zapewniała, że konflikt z Eureko nie przeszkodzi w szybkim dokończeniu prywatyzacji PZU. Musiała przyznać, że szanse na to są niewielkie.

Pani minister objęła stanowisko z jasno określonym zadaniem – ma jak najszybciej doprowadzić do zakończenia konfliktu z mniejszościowym akcjonariuszem w Grupie PZU, czyli konsorcjum Eureko–BIG BG. Sprawa ta psuje reputację, podważa zaufanie inwestorów, hamuje proces prywatyzacji firmy, który jeszcze w tym roku powinien dostarczyć do budżetu 5 mld zł. Uosobieniem konfliktu jest Grzegorz Wieczerzak – prezes PZU Życie, najważniejszej spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy PZU.

Polityka 12.2001 (2290) z dnia 24.03.2001; Gospodarka; s. 62