Archiwum Polityki

Zbrojne ramię Unii

Fiasko traktatu z Lizbony może przynieść nieoczekiwany skutek: powstanie europejskiej armii. Taki pomysł na dalszą integrację Europy ma Francja, która rozpoczyna półroczne rządy w Unii.

Rząd Francji niniejszym proponuje, dla naszej wspólnej obrony, stworzenie armii europejskiej, powiązanej z instytucjami politycznymi zjednoczonej Europy. Armia, złożona z ludzi z różnych europejskich krajów, podlegać będzie pojedynczej, europejskiej władzy politycznej i wojskowej. Kontyngenty wystawione przez uczestniczące państwa byłyby włączone do europejskiej armii aż po najniższe jednostki składowe, a środki na tę armię pochodziłyby ze wspólnego budżetu”.

Te słowa wygłosił jesienią 1950 r.

Polityka 27.2008 (2661) z dnia 05.07.2008; Świat; s. 40