Archiwum Polityki

Litwa, Łotwa i Estonia: Wciąż nieznane

Na Kraje Bałtyckie, bo tak określane są Litwa, Łotwa i Estonia, przyjęło się patrzeć jako na pewną całość nie tylko ze względu na geo­graficzne położenie. W rzeczywistości są to kraje bardzo od siebie różne, o odmiennej kulturze, języku, nie mówiąc już o losach ­historycznych.
JR/Polityka

Łączy te małe narody silne poczucie narodowej tożsamości, upór w działaniu i pewien pragmatyzm, który pozwolił Litwinom, Łotyszom i Estończykom przetrwać dziejowe burze i zawieruchy. Litewski i łotewski należą do starej indoeuropejskiej rodziny językowej, do której należeli również wytępieni przez Krzyżaków Prusowie. Estończycy posługują się natomiast językiem z rodziny ugrofińskiej, do której także należą Finowie i Węgrzy. Litwini szczycą się potęgą państwa swoich pierwszych władców Mendoga i Giedymina.

Polityka 31.2007 (2615) z dnia 04.08.2007; Półprzewodnik Polityki; s. 86
Reklama