Archiwum Polityki

Rzeczpospolita Europa

Co teraz będziemy robić w Europie? Czy Polska będzie koniem trojańskim Ameryki, tak jak były nim Niemcy w epoce kanclerzy Schmidta i Kohla, czy raczej pozostanie przy swym "trójkącie weimarskim" z Francją i Niemcami?

Krytycy rozszerzenia NATO - zarówno w Europie Zachodniej jak i Wschodniej - mówili od dawna, że Amerykanie we własnym interesie tak bardzo forsowali przyjęcie Polski do NATO. Gdy po zjednoczeniu Niemiec polityka niemiecka bardziej uwierzyła w siebie, część amerykańskiej elity władzy uznała, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą być chętnym oparciem dla interesów USA. Rozszerzenie NATO otwiera nie tylko rynek zbytu dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Daje też USA lojalnego młodszego partnera, który wraz z Wielką Brytanią - połączoną z USA więzami specjalnymi - pozwalałby Amerykanom rozbudować swe wpływy w Europie, słabnące w związku ze zmianą pokoleniową.

Polityka 12.1999 (2185) z dnia 20.03.1999; Świat; s. 40
Reklama