Archiwum Polityki

Strategie dialogu

Rozmowa z Thierrym de Montbrial, dyrektorem Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, o rozterkach NATO, dominacji Ameryki i utopii europejskiej armii

Marek Ostrowski: – Francja składa prezent na 60-lecie NATO. Na najbliższym szczycie Sojuszu powraca do jego struktury wojskowej. Jeśli decyzja o wycofaniu się Francji, samego de Gaulle’a, była słuszna, to czemu dziś Sarkozy ją zmienia?

Thierry de Montbrial: – Kontekst historyczny obu decyzji różni się radykalnie. Kiedy pod koniec lat 50. de Gaulle powrócił do władzy, chciał zbliżenia do Sojuszu i zaproponował prezydentom amerykańskim, najpierw Eisenhowerowi, potem Kennedy’emu, wspólne kierownictwo, nazwał je dyrektoriatem Sojuszu, złożonym z przedstawicieli USA, Wielkiej Brytanii i Francji.

Polityka 14.2009 (2699) z dnia 04.04.2009; Świat; s. 92