Archiwum Polityki

Futbol polityczny

Mecz piłkarski z rewelacyjną wówczas reprezentacją Węgier władze PRL chciały uczynić przeciwwagą dla kościelnych procesji milenijnych. Pod tym kątem dobrano termin: 3 maja 1966 r.

W protokole posiedzenia Sekretariatu Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej z 8 marca 1966 r. czytamy: „Sekretariat przychyla się do prośby towarzyszy polskich, aby węgierska reprezentacja piłki nożnej – nawet wbrew założeniom wcześniej ustalonego programu – zagrała w Katowicach 3 maja”.

Okoliczności poprzedzające prośbę towarzyszy polskich sięgają prawie 10 lat wstecz. Chociaż po październiku 1956 r. skończyło się otwarte i bezwzględne prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego, władze komunistyczne nieustannie próbowały zatrzymać wzrost jego wpływów.

Polityka 17.2009 (2702) z dnia 25.04.2009; Historia; s. 72
Reklama