Ja My Oni

Denat udał się do pracy

Czy Polacy mówią jednym językiem

Dr Barbara Pędzich Dr Barbara Pędzich Leszek Zych / Polityka
Dr Barbara Pędzich o tym, czy w Polsce mówi się różnymi językami i czy polszczyzna nam się psuje.

Agnieszka Krzemińska: – Polszczyzna jest bardzo różnorodna. W końcu slangowi młodzieży daleko do języka literackiego. Czy polski składa się z wielu podjęzyków?
Barbara Pędzich: – Niemal każdy w zależności od sytuacji używa różnych wariantów polszczyzny, ale stwierdzenie, że jej odmiany środowiskowe czy zawodowe są osobnymi językami, jest uproszczeniem. One różnią się głównie słownictwem, a cechy gramatyczne czy brzmieniowe dzielą z językiem narodowym.

Reklama
Reklama