Batory w Polityce

Batory w Polityce. Odc. 44

O naruszaniu zasady równości głosu w Polsce

Które okręgi wyborcze otrzymują za mało, a które za dużo mandatów? Rozmowa Łukasza Pawłowskiego z dr. hab. Jackiem Hamanem o konieczności modyfikacji podziału mandatów między okręgi i problemie niedoszacowania głosów z zagranicy.

Państwowa Komisja Wyborcza zarówno w 2014 r. (przed wyborami 2015), jak i w 2018 (przed wyborami 2019) przekazywała Sejmowi postulaty dotyczące korekty podziału mandatów między okręgi wyborcze. Zarówno Sejm VII kadencji, jak i Sejm VIII kadencji wnioski PKW zignorowały.

Drogowskaz z wyborów w 2020 r.Anna S. Kowalska/PolitykaDrogowskaz z wyborów w 2020 r.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama