Polityka o historii

Polityka o historii. Odc. 2

Trauma I rozbioru Polski. To był koniec pewnej epoki

Przy okazji 250. rocznicy pierwszego z trzech rozbiorów państwa polsko-litewskiego rozmawiamy z prof. Tadeuszem Cegielskim z Instytutu Historii Sztuki UW, wybitnym znawcą XVIII wieku.

Okolicznościom I rozbioru Polski i bliznom, jakie pozostawił, poświęcamy najnowsze wydanie „Pomocnika Historycznego”. Na początku 1772 r. zawarto w Petersburgu potajemny układ rosyjsko-pruski, 5 sierpnia rosyjsko-prusko-austriacką konwencję rozbiorową, a 18 września trzy dwory notyfikowały Rzeczpospolitej fakt rozbioru, żądając zwołania sejmu dla przeprowadzenia cesji ziem. Wtedy na scenę wielkiej historii wszedł m.in. były konfederata barski, poseł ziemi nowogródzkiej Tadeusz Reytan. A jego życiorys i mitologizacja jego postaci w XIX w. obrazowo spajają oba interesujące nas wątki: jak Rzeczpospolita upadała i jakie blizny jej rozbiory po sobie zostawiły.

O porozbiorowe traumy i sposób uczenia o XVIII wieku opowiada znawca epoki prof. Tadeusz Cegielski. Pyta Agnieszka Krzemińska.

Po bitwie pod Zieleńcami; obraz Wojciecha Kossaka z 1891 r.DPPo bitwie pod Zieleńcami; obraz Wojciecha Kossaka z 1891 r.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama