Pomocnik Historyczny

Stanisław Karubin (1915–41)

Mechanicy 303. dywizjonu podczas pracy w hangarze przy jednym z hurricane’ów, 1940 r. Mechanicy 303. dywizjonu podczas pracy w hangarze przy jednym z hurricane’ów, 1940 r. Ośrodek Karta w Warszawie
W drugiej połowie 1940 r.™Ośrodek Karta w Warszawie W drugiej połowie 1940 r.™

Blisko 60 pilotów Polskich Sił Powietrznych (PSP), którym przysługuje zaszczytny tytuł asa myśliwskiego, to oficerowie. Tylko trzech – Jakub Bargiełowski, Aleksander Chudek i Stanisław Karubin – nie doczekało się szlifów oficerskich. Ostatni z nich zginął zbyt wcześnie, nie dożywszy 26. urodzin. Gdy 12 sierpnia 1941 r. podczas lotu treningowego zniżał się przez chmury, jego hurricane zderzył się ze wzgórzem w hrabstwie Cumberland. Lecącego w ślad za nim jego bocznego por. pil. Zygmunta Höhnego spotkał ten sam los.

Pomocnik Historyczny „Lotnicy” (100139) z dnia 28.10.2018; Wspaniała dwunastka; s. 35
Reklama