Pomocnik Historyczny

Tadeusz Rolski (1906–91)

W bazie Northolt, kwiecień 1942 r. W bazie Northolt, kwiecień 1942 r. Ośrodek Karta w Warszawie

Jako pierwszy nie-Brytyjczyk otrzymał w lutym 1942 r. odznaczenie Distinguished Service Order – wyróżnienie za wybitną służbę podczas działań wojennych. Brytyjczycy docenili jego umiejętności dowódcze. Był jednym z sześciu najbardziej doświadczonych dowódców skrzydeł myśliwskich, którzy powrócili do Polski w latach 1947–48. Z doświadczeń Mariana Duryasza, Wacława Króla, Stanisława Skalskiego i Stefana Witorzeńcia skorzystano dopiero po odwilży 1956 r., a Tadeusz Nowierski i Tadeusz Rolski pozostali w PRL poza lotnictwem wojskowym.

Pomocnik Historyczny „Lotnicy” (100139) z dnia 28.10.2018; Wspaniała dwunastka; s. 41
Reklama