Pomocnik Historyczny

Upamiętnienia

Pamięć o polskich lotnikach

Plakietka na ławce w parku w Worksop.Archiwum Krysi Michny-Nowak/Archiwum prywatnePlakietka na ławce w parku w Worksop.

1. Plakietka na ławce w parku w Worksop, gdzie mieszkał Władysław Jan Nowak, ufundowana przez władze miasteczka. Podobna została też umieszczona na domu, w którym mieszkał.

Witraż w kościele Westminster Abbey.PA/EAST NEWSWitraż w kościele Westminster Abbey.

2. Witraż w kościele Westminster Abbey w Londynie. Dwa panele (trzecie od góry z prawej strony) poświęcono polskim dywizjonom myśliwskim 302 i 303.

Pomnik Lotników Polskich w Northolt.Stanisław Kowalczuk/EAST NEWSPomnik Lotników Polskich w Northolt.

3. Pomnik Lotników Polskich w Northolt wykonany w wapieniu, zwieńczony orłem z brązu. Został wzniesiony z inicjatywy Polish Air Force Association, według projektu Mieczysława Lubelskiego, i odsłonięty w 1948 r.

Pomocnik Historyczny „Lotnicy” (100139) z dnia 28.10.2018; Konteksty; s. 116
Oryginalny tytuł tekstu: "Upamiętnienia"
Reklama