Pomocnik Historyczny

Autorzy

Festiwal Piosenki Żołnierskiej Festiwal Piosenki Żołnierskiej TVP

Jerzy Eisler, prof. dr hab., dyr. Oddziału IPN w Warszawie, kierownik Zakładu Badań nad Dziejami Polski w Instytucie Historii PAN, autor m.in.: „Grudzień 1970. Geneza – przebieg – konsekwencje”, „»Polskie miesiące« czyli kryzys(y) w PRL”, „Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR”.

Andrzej Fąfara, dziennikarz i publicysta sportowy.

Dariusz Grala, dr, historyk i ekonomista, Instytut Kliometrii i Badań nad Transformacją w Poznaniu (fundacja naukowa), wykładowca w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, autor m.in.: „Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba uratowania socjalizmu”.

Dariusz Jarosz, prof. dr hab., Instytut Historii PAN, autor m.in.: „Mieszkanie się należy... Studium z peerelowskich praktyk społecznych”, z Grzegorzem Miernikiem, „»Zhańbiona« wieś Okół: opowieści o buncie” (Nagroda POLITYKI).

Sławomir Kamosiński, dr hab., prof. w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autor m.in.: „Mikroekonomiczny obraz przemysłu Polski Ludowej w latach 1950–1980 na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego”.

Jerzy Kochanowski, prof. dr hab., pracownik Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy, redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”.

Krzysztof Kosiński, dr hab., prof. w Instytucie Historii PAN, autor m.in.: „Historia pijaństwa w czasach PRL” i książek o postawach młodzieży w PRL.

Piotr Osęka, dr hab.

Pomocnik Historyczny „Dekada Gierka” (100188) z dnia 11.10.2021; Wstęp; s. 4
Reklama