Pomocnik Historyczny

Kalendarium znaczących wydarzeń dekady gierkowskiej

Szczecin 1970 r. Szczecin 1970 r. Forum
Prezydent USA Richard Nixon z wizytą w Polsce.Forum Prezydent USA Richard Nixon z wizytą w Polsce.

1970

20.12. – po krwawo stłumionych protestach na Wybrzeżu zebrane w trybie pilnym VII Plenum KC PZPR skłoniło Wiesława Gomułkę do rezygnacji z funkcji I sekretarza „ze względu na zły stan zdrowia” i powołało na to stanowisko Edwarda Gierka, dotychczas I sekretarza KW PZPR w Katowicach.

23.12. – prezesem Rady Ministrów został Piotr Jaroszewicz, dotychczasowy premier Józef Cyrankiewicz objął stanowisko przewodniczącego Rady Państwa.

1971

20.01. – Biuro Polityczne KC PZPR podjęło decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, finansowanej ze składek społecznych; Obywatelski Komitet Odbudowy zainaugurował swoją działalność 26.01.

22–24.01. – strajki w szczecińskich zakładach pracy, zainicjowane w Stoczni im. Adolfa Warskiego, zakończone po wielogodzinnym spotkaniu stoczniowców z Gierkiem i Jaroszewiczem.

25.01. – siedmiogodzinne spotkanie I sekretarza i premiera ze stoczniowcami z Gdańska zakończone słynnym pytaniem Gierka: „No, więc jak – pomożecie?”.

6–7.02. – na VIII Plenum KC PZPR z KC usunięto Władysława Gomułkę, Zenona Kliszkę i Bolesława Jaszczuka.

11–15.02. – w wyniku strajków w łódzkich zakładach włókienniczych premier Jaroszewicz ogłosił wycofanie się z grudniowych podwyżek cen z dniem 1 marca.

3.03. – pierwsze od 14 lat spotkanie na linii władze–Kościół; prymas Polski kard. Stefan Wyszyński rozmawiał z premierem Jaroszewiczem o normalizacji stosunków.

22.03. – podwyżka cen skupu mięsa i mleka.

12.

Pomocnik Historyczny „Dekada Gierka” (100188) z dnia 11.10.2021; Wstęp; s. 5
Reklama